Gorgonias, sea fans

Rohovitka obrovská

Vějíře vystavené proudům

Hluboké stěny, převisy, duté korálové věže nebo okna obývají rohovitky. Jsou to měkké koráli ve tvaru vějíře. Větve těchto korálů se často ukládají v jedné rovině a tvoří jakousi "síť". U některých druhů rohovitek větve srůstají k sobě a u jiných ne. Tyto koráli řadíme mezi měkké koráli Laločníky (řád Alcyonacea). V Rudém moři na útesech v okolí Hurghady můžeme nalézt zástupce rohovitek z čeledí Subergorgiidae, Melithaeidae a nebo podobné trsovníky z čeledi trsovníkovitých - Plexauridae.

1. Kde a jak rychle rostou tyto koráli

Rohovitky se nejčastěji vyskytují na korálových stěnách se silnějšími proudy. Najdeme je i na temnějších místech, například pod převisy nebo v “oknech” korálových útesů i ve větších hloubkách. To znamená, že tyto koráli nemají velké nároky na světlo, ale mají v oblibě proudy. Vějíř bývá natočen celou svou plochou proti proudu, což je ideální pro zachycení co možná největšího množství potravy. Proud totiž těmto korálům přináší obživu ve formě planktonu. Na fotografiích níže si můžete všimnout rozdílu ve vzhledu totožných korálů. Pokud korál přijímá potravu, korálové polypy vystrčí svá chapadla a vějíř vypadá, jako by byl poset tisíci miniaturními kvítky. Rohovitky patří mezi měkké osmičetné koráli (Octocorallia), na detailních záběrech si můžete snadno přepočítat počet chapadýlek.

Mnoho potápěčů se zajímá o to, jak rychle koráli rostou. Je to samozřejmě závislé na druhu korálu a na okolních podmínkách. Říká se, že koráli rostou stejně rychle jako lidské vlasy (zhruba 10 cm za rok, velké druhy tvrdých korálů pouze 0.3 až 2 cm za rok). Pro zajímavost se podívejte na dvě rohovitky, které se mi podařilo vyfotografovat s určitými časovými odstupy na vracích na Abu Nuhas. Na první fotografii je korál zhruba deseticentimetrový a na dalších je jeho velikost několikanásobná. Podle všeho tyto vraky vytvářejí velmi dobré podmínky pro růst korálů.

Rohovitka na vraku Ghiannis D v červenci 2015
Rohovitka na vraku Ghiannis D v červenci 2015
Rohovitka na vraku Ghiannis D v květnu 2017
Tatáž rohovitka na vraku Ghiannis D v květnu 2017
Rohovitka na vraku Ghiannis D v červnu 2019
Opět totožná rohovitka na vraku Ghiannis D v červnu 2019
Detail osmičetného měkkého korálu rohovitky Melithaea
Detail osmičetného měkkého korálu rohovitky rodu Melithaea
Rohovitka na vraku Chrisoula v červnu 2018
Rohovitka na vraku Chrisoula v červnu 2018
Tatáž rohovitka na vraku Chrisoula v červnu 2019
Tatáž rohovitka na vraku Chrisoula v červnu 2019

2. Majestátní gorgonie lovící v proudu

Nejznámějším druhem rohovitek jsou takzvané gorgonie - rohovitky obrovské (Annella mollis, dříve Subergorgia hicksoni) z čeledi Subergorgiidae. Tyto koráli nejsou dobrými hostiteli fotosyntetizující řasy zooxanthelly, v podstatě ji postrádají. Můžeme je tedy nalézt i ve větších hloubkách, přibližně od 10 až do 50 metrů, v hojné míře se vyskytují na stěnách se silnými proudy. Jednotlivé větve jsou srostlé k sobě a vytvářejí jakousi pevně spojenou strukturu či mřížku. Vějíře dorůstají i více než dvou metrů. Na některých korálech si můžete všimnout příživníků (neškodných komenzálů, pokud jich není mnoho a příliš velkých a těžkých) jako jsou mlži - kýtovky či ústřice. Výhodného umístění v proudu využívají také lilijice. Mezi gorgoniemi se před predátory skrývají plaché rybky jako například štětičkovci dlouhonosí nebo dokonce vějířníci třásnití, kteří jsou jinak snadnou kořistí. Velké “pole” těchto korálů můžete vidět v Hurghadě na proudovém ponoru na takzvané Police Station u ostrova Small Giftun. Vějíře jsou natočené proti proudu a mírně prohnuté, tak vytvářejí jakési “misky”. Obklopují je červení bradáči šupinoploutví, kteří s nimi společně chytají v proudu plankton. Okolo proplouvají perutýni a kanicové a vyhlížejí svou kořist... Naší pozornost si ovšem zaslouží i menší a obvykle výrazně zbarvené rohoviky...

Annella mollis - rohovitka obrovská
Annella mollis - rohovitka obrovská
Annella mollis - rohovitka obrovská
Annella mollis - rohovitka obrovská
Annella mollis - rohovitka obrovská
Annella mollis - rohovitka obrovská
Annella mollis - rohovitka obrovská
Annella mollis - rohovitka obrovská

3. Jak identifikovat korál

V jeskyňkách a pod převisy najdete spousty různých menších vějířů. Jeden vyrůstá kolmo ze stěny, jiný roste shora dolů a další zezdola nahoru. Ale jak se v nich zorientovat? Čeho si můžete všimnout? Jako první Vás možná napadne barva, máme tu různé odstíny červené, vínové, oranžové, žluté nebo růžové a někdy i modré. Ale barva nemusí být vždy pro určení druhu směrodatná. Můžete se zaměřit na to, jak korál roste, jakou strukturu má vějíř, na to jak se větve rozvětvují, zda jsou srostlé k sobě, jak z korálu vycházejí polypy, eventuálně jak jsou velké a jakou mají barvu ;-)... Tak byste se možná mohli zhruba dopracovat k tomu, o jaký konkrétní druh korálu se jedná. Pak už jen sehnat dostatečně obsáhlou odbornou příručku.

4. Jaké rohovitky můžete najít na korálových útesech v okolí Hurghady

Troufla bych si identifikovat rohovitku Melithaea (Acabaria) biserialis z čeledi Melithaeidae, která se v Rudém moři běžně vyskytuje. Tato rohovitka tvoří obvykle červené ploché vějíře vzájemně srostlých větví s bílými polypy umístěnými na protilehlých stranách větví. Můžete si všimnout, že se větve rozdvojují, také z nich vyrůstají do stran jakési můstky, vzájemně srůstají a vytváří jakousi mřížku. Na fotografiích si také všimněte, jak vypadá tentýž korál s chapadly polypů venku (v proudu) a uvnitř (bez proudu).

Poměrně snadné je identifikovat rohovitku Acabaria delicata, která má červeno-bíle zbarvené větve, které se výrazně dichotomicky větví (tzn. jedna větev se dělí vždy na dvě větve, podobně jako třeba jmelí). Tuto subtilní rohovitku je možné vidět na vracích Suzanna nebo Belina.

Dále tu máme množství vějířů obvykle červených odstínů často se žlutými polypy nebo mohou být i modří... (viz foto). Větve některých korálů se tak nějak chaoticky větví, u některých jsou a u jiných nejsou pospojované či srostlé k sobě. Mnoho z těchto korálů můžeme zařadit do čeledi Melithaeidae podobně jako předchozí dva zmíněné koráli. Opět si na některých korálech můžete všimnout přilepených mlžů nebo přichycených lilijic.

Rohovitka Melithaea biserialis v proudu
Rohovitka Melithaea biserialis v proudu
Rohovitka Melithaea biserialis bez proudu
Stejná rohovitka Melithaea biserialis bez proudu
Rohovitka Melithaea (Acabaria) biserialis
Rohovitka Melithaea (Acabaria) biserialis
Rohovitka Acabaria delicata
Rohovitka Acabaria delicata
Rohovitka Melithaea sp.
Rohovitka Melithaea sp.
Rohovitka Melithaea sp.
Rohovitka Melithaea sp.
Rohovitka Melithaea sp.
Rohovitka Melithaea sp.
Rohovitka Melithaea sp.
Rohovitka Melithaea sp.
Rohovitka Melithaea sp.
Rohovitka Melithaea sp.
Rohovitka Melithaea sp.
Rohovitka Melithaea sp.

5. Rohovitkám jsou podobné trsovníky

Kromě rohovitek tu máme také podobné trsovníky z čeledi trsovníkovití - Plexauridae. Běžným zástupcem je oranžový trsovník Bebryce sulfurea. Vytváří poměrně husté a už ne tak ploché vějíře a jeho polypy “trčí” do všech stran. Někdy jsou jeho větve omotány chapadýlky drobných hadic. Dosti pravděpodobně existuje i tmavě červená varianta trsovníku nebo příbuzného korálu s bílými polypy.

Trsovník Bebryce sulfurea
Trsovník Bebryce sulfurea
Trsovník Bebryce sulfurea
Trsovník Bebryce sulfurea
Trsovník Bebryce sulfurea
Trsovník Bebryce sulfurea
Trsovník Bebryce sp.
Trsovník Bebryce sp.

6. Nejen vějíře, ale i keře

Aby to nebylo tak prosté, mezi rohovitky do čeledi Melithaeidae řadíme také korál připomínající bezlisté křoví Melithaea rubrinodis, jiným druhům rohovitek se podobá například typickým dichotomickým větvením. A mezi trsovníkovité z čeledi Plexauridae patří další “keř” rohovitka svazčitá (Rumphella aggregata) s dlouhými nesymetricky větvenými “šlahouny”. Tyto koráli pro změnu najdeme spíše na mělčích platech korálových útesů například na útesu El Fanadir.

Rohovitka Melithaea rubrinodis
Rohovitka Melithaea rubrinodis
Rohovitka Melithaea sp.
Rohovitka Melithaea sp.
Rohovitka Melithaea sp.
Rohovitka Melithaea sp.
Rumphella aggregata - Rohovitka svazčitá
Rumphella aggregata - Rohovitka svazčitá

kmen Cnidaria - žahavci, třída Anthozoa - korálnatci, řád Alcyonacea - laločníci:
- čeleď Subergorgiidae - rod Subergorgia - rohovitka
- čeleď Melithaeidae - rod Melithaea - rohovitka, rod Acabaria - rohovitka
- čeleď Plexauridae - trsovníkovití - rod Bebryce - trsovník, rod Rumphella - rohovitka

 

Mohlo by Vás zajímat: