Carnation corals, soft corals

Měkké koráli laločníky

Typické měkké koráli pěkné na pohled

Když se řekne měkký korál, myslím, že si většina potápěčů představí právě laločník z čeledi laločníkovití (Nephtheidae) rodu Dendronephthya. Celosvětově je zdokumentováno více než 250 druhů korálů tohoto rodu. Hojně rozšířené jsou také v Rudém moři. A najdete je jak kousek pod hladinou, tak i ve velkých hloubkách, některé až ve 100 metrech. Patří mezi osmičetné měkké koráli řádu Laločníci (Alcyonacea) a nehostí řasy zooxanthellae. Takže se jim daří nejlépe na lokalitách se silnějšími proudy. V hojné míře je najdete také například na vracích na útesu Abu Nuhas. Tyto laločníky jsou atraktivní zejména tím, že jsou výrazně zbarvené. Mívají různé barevné odstíny červené, fialové, růžové nebo oranžové barvy.

1. Býložraví koráli

Typickým představitelem, který je rozšířený i na korálových útesech okolo Hurghady, je laločník Hemprichův (Dendronephthya hemprichi). Můžete si všimnout, že tentýž korál nevypadá vždy stejně. V proudu, když přijímá potravu, je jeho “rozvětvený kmen” napnutý a polypy rozevřené. Pokud je proud slabý a nepřináší dostatek živin, vypadá laločník takový svěšený a polypy jsou zavřené. Korál totiž dokáže regulovat vnitřní tlak vody. Když přijímá potravu, tlak vody se zvýší, “kmen” i “větve” korálu se napřímí a polypy rozevřou svá chapadla. “Dendro” v názvu korálu vlastně znamená strom. Všimněte si ještě, jakým směrem jsou na fotografiích otočené ryby ;-).

Dendronephthya hemprichi - laločník Hemprichův
Dendronephthya hemprichi - laločník Hemprichův
Dendronephthya hemprichi - laločník Hemprichův
Tatáž Dendronephthya hemprichi - laločník Hemprichův

Ačkoli většina korálů preferuje zooplankton, tento korál je býložravý a živí se výhradně fytoplanktonem. Každý jeho korálový polyp má osm chapadel s jemnými výběžky do stran. Aby mohl přefiltrovat vodu obsahující jak zoo- tak i fytoplankton, chapadla se maximálně rozevřou. A protože tento laločník neparalyzuje zooplankton, maličcí živočichové mohou z jeho chapadel uniknout. Tak zůstává pouze fytoplankton, který je mimochodem na korálových útesech dostupnější. Proto není tento laločník konkurencí pro jiné koráli živící se zooplanktonem.

2. Rozmnožování korálů

Obecně, mnoho druhů jak měkkých tak i tvrdých korálů vypouští gamety (vajíčka a spermie) do volné vody. Jen některé hermafroditní koráli vypouštějí přímo larvy. Aby došlo k oplodnění a následně mohl vzniknout nový korál, musí být vypouštění gamet synchronizováno. To je ovlivněno mnoha faktory, například dobou dozrávání gamet, oteplováním vody, lunárním cyklem a dalšími signály. Některé druhy tvrdých korálů se hromadně “třou” jednou za rok ve stejnou dobu. To probíhá i v Rudém moři, možná ne tak masově, ale podobně jako na australském Velkém bariérovém útesu. Děje se to v noci většinou v dubnu pár dní před úplňkem. Tato hromadná akce se zdaleka netýká všech druhů korálů v Rudém moři. Ale platí, že u konkrétního druhu musí být vypouštění samčích a samičích gamet synchronizované. A obvykle se jedná o krátké “epizody”, které se neodbývají často.

Laločník Dendronephthya
Laločník Dendronephthya sp.
Laločník Dendronephthya
Laločník Dendronephthya sp.
Laločník Dendronephthya
Laločník Dendronephthya sp.
Laločníci Dendronephthya
Laločníci Dendronephthya sp.

Laločník Dendronephthya hemprichi si k úspěšnému rozmnožování dopomáhá několika triky... Jednotliví laločníci jsou buď samčími a nebo samičími koloniemi polypů. Netypické je už jen to, že tyto koráli uvolňují gamety v průběhu celého roku. Víme, že rostou obvykle tam, kde jsou silnější proudy a na to jsou také adaptovaní. Polypy uvolňují gamety v závislosti na síle proudu (když je rychlost průtoku vody mezi 3–25 cm/s). Navíc polypy samičího korálu dokáží na chvíli přidržet vajíčko u úst pomocí hlenu. Takže se zvyšuje šance na to, že sperma uvolněné samčí kolonií žijící v blízkosti vajíčko oplodní.

Kromě toho je laločník Dendronephthya hemprichi schopen rozmnožovat se asexuálně - fragmentací. Z rodičovské kolonie se oddělí malý fragment o délce 2–5 mm tvořený několika polypy. Díky svému negativnímu vztlaku se tento fragment potápí (na rozdíl od gamet). To znamená, že se pravděpodobně usadí nahoře na vodorovném povrchu, kde z něho vyroste nový korál.

Laločník Dendronephthya
Laločník Dendronephthya sp.
Laločník Dendronephthya
Laločník Dendronephthya sp.
Laločník Dendronephthya
Laločník Dendronephthya sp.
Laločník Dendronephthya
Laločník Dendronephthya sp.
Laločník Dendronephthya
Laločník Dendronephthya sp.
Laločník Dendronephthya
Laločník Dendronephthya sp.

3. Jaké laločníky Dendronephthya a podobné najdete na korálových útesech v Hurghadě

Podobně jako například u rohovitek není identifikace konkrétního druhu laločníku čeledi laločníkovití (Nephtheidae) snadná. Jednotlivé druhy se od sebe liší například počtem polypů ve svazku. Můžete si všimnout, že se polypy na větvích laločníků shlukují do jakýchsi svazků či skupinek. Také mohou být polypy různě velké. U mnoha druhů se polypy nestahují dovnitř do korálu, spíše se zavíjejí a zavřené bývají ostnaté. Ostnatý vzhled a výrazné barvy slouží korálům k tomu, aby odradily predátory. Na každém z osmi chapadel polypů jsou drobounké výběžky či vlásky, lidským okem v podstatě nerozeznatelné. Jednotlivé druhy se mohou lišit hustotou nebo délkou těchto výběžků. Nebo tím, jak vypadají sklerity, podpůrné jehličky v svrchní vrstvě tkáně korálů. Nebo jak je silný “kmen” a “větve”...

V Rudém moři se ovšem často vyskytuje laločník Hemprichův (Dendronephthya hemprichi), o kterém jsem se už zmiňovala. Velice podobný mu je laločník Klunzingerův (Dendronephthya klunzingeri). Dají se rozeznat pouze při bližším pohledu na svazky polypů. Dále je tu například Dendronephthya sinaiensis, která má oproti laločníku Dendronephthya hemprichi menší sklerity a delší a hustší “vlásky” na chapadlech a tak může konzumovat i menší fytoplankton. Dále tu máme podobné laločníky rodu Scleronephthya. A tak dále....

Na těchto korálech můžete občas najít lilijici. V noci se po nich procházejí různí drobní krabi... Ve dne se kolem nich hemží bradáči nebo parmovci, kteří loví v proudu potravu. Přečtěte si ještě o méně barevném příbuzném - laločníku Litophyton arboreum.

Laločník Nephtheidae
Laločník Nephtheidae
Laločník Nephtheidae
Laločník Nephtheidae
Laločník Nephtheidae
Laločník Nephtheidae
Laločník Nephtheidae
Laločník Nephtheidae
Laločník Nephtheidae
Laločník Nephtheidae
Laločník Nephtheidae
Laločník Nephtheidae

kmen Cnidaria - žahavci, třída Anthozoa - korálnatci, řád Alcyonacea - laločníci:
- čeleď Nephtheidae - laločníkovití - rod Dendronephthya - laločník, rod Scleronephthya

 

Mohlo by Vás zajímat: