Pteroinae, Lionfish

Pterois miles - Perutýn žoldnéř

Elegantní avšak jedovatí predátoři

1. Bodnutí perutýnem je velice bolestivé

Perutýni patří stejně jako ropušnice do čeledi Ropušnicovitých (Scorpaenidae), tvoří samostatnou podčeleď Pteroinae. Tělo těchto dravých ryb je pokryto hnědými až červenými pruhy, mají prodloužené paprsčité prsní ploutve a na hřbetě až 18 ostnů obsahující toxin. Už svým vzhledem říkají „Nedotýkejte se!“ Pro člověka je bodnutí perutýnem velmi bolestivé, zasažené místo oteče, poranění může způsobit nevolnost a potíže s dýcháním, ale pouze zřídka je smrtelné. Jako první pomoc se doporučuje co možná nejteplejší voda (nebo vzduch), jakou postižený snese. Teplo ničí bílkovinnou složku jedu a přináší úlevu. Jedové ostny ryba používá k sebeobraně, takže pokud ji budeme pozorovat zpovzdálí, jsme v bezpečí. Při nočním potápění je třeba dávat pozor, protože perutýni jsou aktivní hlavně v noci a mohou jít za světlem naší lampy. Přirozených nepřátel perutýni mnoho nemají, jsou jimi někteří žraloci, velcí kanicové a murény nebo sami perutýni – větší jedinci pojídají menší.

2. Peutýni používají při lovu své prsní ploutve

Potravou perutýnů jsou menší ryby, bezobratlí nebo měkkýši. Prsní ploutve některých druhů perutýnů připomínají peří a slouží jako maskování. Při lovu ploutve rozevírají do vějíře. Mohou je použít tak, že je sklopí dolů před sebe a uvězní mezi nimi svou oběť. Pak vystřelí vpřed, prudce otevřou ústa a proudem vody strhnou rybku, která se dostala do pasti, dovnitř. A kde se vzal název lionfish – „ryba lev“? Je jasné, že se jedná o dravce, občas je vidíme lovit „ve smečce“ v hejnu drobných rybek a po úspěšném lovu leží s plným břichem na dně.

Pterois miles - Perutýn žoldnéř
Pterois miles - Perutýn žoldnéř - mladý
Pterois miles - Perutýn žoldnéř
Pterois miles - Perutýn žoldnéř - starý
Pterois miles - Perutýn žoldnéř - tykadla
Pterois miles - Perutýn žoldnéř - tykadla
Pterois miles - Perutýn žoldnéř - tykadla
Pterois miles - Perutýn žoldnéř - tykadla

3. Mladí perutýni mají nad očima tykadla

Mladší perutýni mají nad očima specifická „tykadla“, rozmanitá i v rámci jednoho druhu. Tato tykadla pravděpodobně slouží k nalákání oběti, ale studie také ukazují na to, že mohou hrát roli při sexuálním výběru. Časem však tato tykadla ztrácejí, často můžeme vidět perutýna pouze s jedním tykadlem.

4. Jaké perutýny vídáme při potápění v Hurghadě

Perutýny najdeme ve stěnách útesů v okolí Hurghady, u korálových věží, na vracích a hlavně na místech, kde se vyskytují hejna rybek (například parmovců skleněných). Stává se, že když je hejno snědené, přestěhují se perutýni jinam. Během dne obvykle sedí hlavou dolů v děrách v útesu, ale někde je můžeme vidět i lovit, například na útesu El Fanadir. Najdeme tu Perutýna žoldnéře (Pterois miles) - od velmi mladých jedinců, kteří mohou být téměř černí, až po opravdu velké jedince, kteří dorůstají až 40 centimetrů. Vzhled těchto perutýnu podle stáří může být opravdu různorodý. Perutýn ostnatý (Pterois radiata), někdy se můžeme setkat s českým názvem paprsčitý, během dne sedí pod převisy v útesu a vidíme jen bílé paprsky jeho ploutví. Na našich ponorech z pláže od potápěčského centra jsme nalezli také drobného Perutýna krátkoploutvého (Dendrochirus brachypterus).

Pterois miles - Perutýn žoldnéř
Pterois miles - Perutýn žoldnéř
Pterois miles - Perutýn žoldnéř
Pterois miles - Perutýn žoldnéř na lovu
Pterois radiata - Perutýn ostnatý
Pterois radiata - Perutýn ostnatý
Pterois radiata - Perutýn ostnatý
Pterois radiata - Perutýn ostnatý
Dendrochirus brachypterus - Perutýn krátkoploutvý
Dendrochirus brachypterus - Perutýn krátkoploutvý
Dendrochirus brachypterus - Perutýn krátkoploutvý
Dendrochirus brachypterus - Perutýn krátkoploutvý
 

Atlas ryb Rudého moře

Klipka
Klipky - Ryby motýli, pestrá ozdoba korálových útesů
Pomec
Pomci - Jedni z nejbarevnějších obyvatel útesů
Čtverzubec
Čtverzubci - Lenivé ryby s jedovatými vnitřními orgány
Ježík
Ježíci - Ryby chráněné třemi obrannými mechanizmy
Havýš
Havýši - Bizarní rybky s ochranným krunýřem tvaru boxu
Perutýn
Perutýni - Elegantní avšak jedovatí pruhovaní predátoři
Ropušnice
Ropušnice a odranci - Nejjedovatější a maskované ryby
Štětičkovec
Štětičkovci - Drobní lovci vyhlížející z větví korálů
Kanic
Kanicové - Dobře stavění skvrnití lovci, malí i velcí
Bradáč
Bradáči, mýdloví kanicové a sapínovci - Drobní a barevní
Klaun
Sapíni a klauni - Malé rybky s početní převahou
Parmovec
Parmovci - Drobounké rybky nemají rády sluneční svit
Hlaváč
Hlaváči - Drobné rybky, které stojí za to nepřehlédnout
Slizoun
Slizouni - Malé rybky s růžky mohou být proradné
Ploskozubec
Ploskozubci - Neúnavní producenti korálového písku
Napoleon
Pyskouni a kněžíci - Od čističů až po dvoumetrové kolosy
Ostenec
Ostenci a pilníkotrnci - Ryby s ostnem na hřbetě
Bodlok
Bodloci a králíčkovci - Mají ostré bodliny u ocasní ploutve
Pruhatec
Pruhatci a Očaři - Červené ryby s velkýma očima
Parmice
Parmice - Ryby s vousy při odpočinku mění barvu
Chňapal
Chňapalové a chrochtalové - Ryby ve velkých hejnech
Mořani
Cejnovky a mořani - Oblíbené lovné ryby v hejnech
Kranas
Kranasové, makrely a tuňáci - Stříbrní lovci ve volné vodě
Barakuda
Barakudy, lulanky a jehlice - Stříbřití s válcovitým tělem
Ještěrohlavec
Písečníci a ještěrohlavci - S protáhlým tělem číhající na dně
Zploštělec
Zploštělci, dráčci, jazyky, plotosi, úhořovci a hadovci
Muréna
Murény - Hrozivě vypadající ryby s hadovitým tělem
Jehla
Jehly, mořští koníci a vějířníci - Rybky s dlouhým rypcem
Rozedranec
Rozedranci - Prapodivné rybky mají dokonalé mimikry a udičku
Netopýrník
Ostatní ryby - Netopýrníci, přísavní štítovci, štíhlice...
Klunatka
Nenápadné rybky - Klunatky, hlaváčovci, oblohlavi, sametovci...
Trnucha
Rejnoci - Paryby s plochým tělem - trnuchy, síby a parejnoci
Žralok velrybí
Žraloci - Paryby s torpédovitým tělem, obávaní predátoři moří

Mohlo by Vás zajímat: