Whip corals, wire corals

Rohovitka obrovská

Měkké koráli připomínající dlouhé biče

Rohovitky, které mají dlouhé větve připomínající pruty nebo biče, se podobají korálům zcela nepříbuzným a odlišují se od svých příbuzných. Řadí se mezi měkké osmičetné koráli řádu Laločníci (Alcyonacea) a konkrétně do čeledi Ellisellidae. Několik druhů těchto korálů najdete také v Rudém moři na útesech v okolí Hurghady.

1. Vějíř a prut, jedna rodina

Rohovitky rodu Ellisella nebo Junceella z čeledi Ellisellidae jsou příbuzné například gorgoniím, rohovitkám, které vytvářejí husté vějíře. Rohovitky Ellisella však netvoří strukturu větví spojenou v síť. Ale jsou charakteristické nepříliš rozvětvenými nebo vůbec se nevětvícími dlouhými “pruty” rostoucími společně v trsu. Takže na první pohled vypadají úplně jinak. Pokud se ovšem podíváte zblízka, zjistíte, že jejich polypy jsou podobné polypům gorgonií. Jsou drobné a mají osm chapadel často světlých barev. A pokud zrovna neloví plankton, stáhnou se do svého koralitu, takže je povrch větví téměř hladký nebo mírně hrbolatý. Většina druhů také nehostí zooxanthellu, takže rostou spíše hlouběji ve stínu a čekají, co jim přinese proud. Obvykle mají červenou nebo oranžovou barvu, občas i fialovou.

Junceella juncea - rohovitka copánkovitá
Junceella juncea - rohovitka copánkovitá
Junceella juncea - rohovitka copánkovitá
Junceella juncea - rohovitka copánkovitá

2. Není drát jako drát, nebo prut

Některé druhy rohovitek Ellisella nebo Junceella z čeledi Ellisellidae, zvláště ty, co se vůbec nevětví, si můžete na první pohled splést s úplně jiným druhem korálu. A to s trnatcem rodu Cirrhipathes řádu Trnatci (Antipatharia). Tito trnatci připomínají také dlouhý prut anebo drát. Ale jedná se o šestičetné nikoliv osmičetné koráli. Také jejich kostra je jiná, u rohovitek podepřená vápenatými sklerity a u trnatců je stavebním prvkem mimo jiné chitin, i když obě obsahují komplex proteinů. Pokud koráli porovnáte, uvidíte, že pruty rohovitek Ellisella jsou rovné nebo mírně zprohýbané, někdy se svěšenou špičkou. A pruty trnatců Cirrhipathes bývají různě zkroucené, ale ne vždy. Hlavně polypy vypadají úplně jinak. Rohovitky mají osmiramenné hvězdičky na stopce. Pokud se zrovna krmí, korál je celý “chlupatý”. Pokud ne, vypadá jeho povrch téměř hladký, jen s nenápadnými hrbolky. Kdežto trnatci, protože nedokáží úplně zatáhnout chapadla dovnitř, stále působí ostnatým dojmem. Polypy trnatců mají pouze šest chapadel, hvězdičku vůbec nepřipomínají, ale spíš trny. Trnatci také nevytvářejí trsy prutů, ale rostou jednotlivě, v menších hloubkách vodorovně ze stěny a ve větších hloubkách i svisle zezdola nahoru.

Co ovšem mají společného je to, že na jejich prutech sídlí droboučcí hlaváči. Tyto rybky se na korálu skrývají před predátory a pokud je vyrušíte, neodplavou pryč, ale pouze “přeběhnou” na druhý konec nebo druhou stranu prutu. Tyto koráli si můžete prohlédnout na lokalitách v Hurghadě jako je například Erg Somaya nebo Abu Ramada South. Na těchto potápěčských lokalitách můžete porovnat rohovitky Ellisella s trnatci Cirrhipathes, protože tam určitě najdete oba koráli.

Hlaváč na rohovitce Ellisella
Maličký hlaváč na rohovitce Ellisella
Hlaváč na trnatci Cirrhipathes
Hlaváč na jiném druhu korálu - na trnatci Cirrhipathes
Junceella juncea - rohovitka copánkovitá, v pozadí trnatec
Junceella juncea - rohovitka copánkovitá, v pozadí trnatec
Junceella juncea - rohovitka copánkovitá
Junceella juncea - rohovitka copánkovitá
Rohovitka Ellisella sp.
Rohovitka Ellisella sp.
Rohovitka Ellisella sp.
Rohovitka Ellisella sp.
Rohovitka Ellisella sp.
Rohovitka Ellisella sp.
Rohovitka Ellisella sp.
Rohovitka Ellisella sp.

kmen Cnidaria - žahavci, třída Anthozoa - korálnatci, řád Alcyonacea - laločníci:
- čeleď Ellisellidae - rod Ellisella - rohovitka, rod Junceella - rohovitka

 

Mohlo by Vás zajímat: