Mountain, dome, flowerpot coral

Dírkovníky

Jedni z nejdéle žijících živočichů a největších korálů

Koráli zvané dírkovníky vytvářejí mohutné korálové kopce a daří se jim hlavně mělko. Řadí se mezi tvrdé koráli řádu Větevníků (Scleractinia). Tvrdé koráli jsou obvykle dlouhověké a dírkovníky se dožívají několika set až tisíce let. Patří tak mezi nejdéle žijící živočichy. Jsou to takzvané hermatypické korály. To znamená, že mají kostru z pevného vápnitého materiálu a díky tomu se významně podílejí na rozrůstání korálových útesů. S tím souvisí také to, že žijí v endosymbióze s fotosystetizujícími řasami zooxanthellae, tudíž mají vysoké nároky na světlo. Čeleď určená těmto korálům se nazývá Poritidae - dírkovníkovití.

1. Jaké dírkovníky najdete na korálových útesech v Hurghadě

V Rudém moři v okolí Hurghady se běžně vyskytují dva poněkud odlišné rody těchto korálů. Prvním je rod Porites, kam patří masivní koráli, které připomínají kopce. Tyto dírkovníky jsou typickou součástí rozlehlých mělkých korálových zahrad. Líbí se jim nejvíce pouhých pár metrů pod hladinou. Tyto dírkovníky mají velice malé polypy (do 1,5 mm). Dalším rodem je Goniopora zahrnující pěkné koráli, které mají velké polypy na dlouhých “stoncích” připomínající květiny. To může být matoucí hlavně u menších exemplářů, mohlo by se zdát, že se jedná o měkké koráli.
Nedotýkejte se, prosím, těchto korálů. Přestože mohou připomínat holou skálu, jsou to kolonie miliónů drobných živočichů, pro které je nezbytný příjem potravy. Kromě toho, že žijí v endosymbióze s řasami zooxanthellae, která zajišťuje významnou část jejich obživy, potřebují také drobnými dírkami v porézní struktuře povrchu korálu vysouvat svá chapadla a lovit mikroskopický plankton (viz detailní fotografie).

Dírkovník Porites - detail s rournatcem
Dírkovník Porites - detail s rournatcaem
Dírkovníky Porites - korálová zahrada
Dírkovníky Porites - korálová zahrada
Dírkovník Goniopora columna
Dírkovník Goniopora columna
Dírkovník Goniopora - detail
Dírkovník Goniopora - detail

2. Dírkovníky utvářející korálové zahrady

Při potápění na korálových útesech v Hurghadě najdeme několik druhů dírkovníků rodu Porites. Mívají různé odstíny, nejčastěji světle hnědé, ale mohou být i žluté, nazelenalé nebo modré. Patří mezi ně dírkovník žlutý (Porites lutea) připomínající obrovskou helmici, tento korál může dorůst osmimetrové výšky a dožít se až tisíce let. Velice podobný mu je dírkovník Porites lobata. Jsou to velmi odolné koráli a jsou schopné zotavit se, i když ztratí například v důsledku zvýšení teploty vody část své symbiotické zooxanthelly. Dále tu máme dírkovník Porites nodifera, který je v Rudém moři velice rozšířený. Vyskytuje se obvykle na platech a je neodmyslitelnou součástí mělkých korálových zahrad například na Shaab Sabina nebo Gotta Abu Ramada. Můžete si všimnout, že vršek korálu je hrbolatý, korál tvoří vzájemně srostlé sloupy, které nahoře dorůstají a zdola odumírají. Neživé části dírkovníků může obrůstat jiný tvrdý korál, často je to Montipora stilosa. Nebo že by to byla "válka korálů" o místo na slunci? Dalším podobným druhem dírkovníku je Porites solida, který má o něco větší “květy” polypů. Na dírkovnících můžete najít rournatce zvané vánoční stromky nebo zaklíněné mlže, hlavně barevné zévy a hřebenatky. Okolo se hemží sapíni dvoubarví a sapínci žlutí...

Dírkovník Porites lutea
Dírkovník Porites lutea
Dírkovník Porites nodifera
Dírkovník Porites nodifera
Dírkovník Porites nodifera
Dírkovník Porites nodifera
Dírkovník Porites nodifera a Montipora stilosa
Dírkovník Porites nodifera a Montipora stilosa
Dírkovník Porites solida
Dírkovník Porites solida
Dírkovník Porites solida - detail s rournatcem
Dírkovník Porites solida - detail s rournatcem
Dírkovník Porites sp. - detail s rournatcem
Dírkovník Porites sp. - detail s rournatcem
Dírkovník Porites sp. - detail s hřebenatkou
Dírkovník Porites sp. - detail s hřebenatkou

3. Dírkovníky připomínající sedmikrásky

U větších exemplářů dírkovníků rodu Goniopora si můžete všimnout zřetelné podobnosti s dírkovníky rodu Porites. Vytvářejí také velké dominující kolonie tvořené sloupy, které ode dna odumírají a nahoře dorůstají. Shora jsou ovšem “porostlé množstvím kytiček na dlouhých stoncích”, jejich polypy prostě vypadají jako sedmikrásky. Jedná se však o tvrdé šestičetné koráli (Hexacorallia s počtem chapadel násobku 6) a ne měkké osmičetné. Polypy by měly mít 24 chapadel (6x4, ale také 3x8 ;-). “Stonky” polypů mohou u některých druhů dorůstat až 10-ti centimetrů. Na korálových útesech Rudého moře se vyskytuje zhruba 20 druhů korálů rodu Goniopora. Nejvýraznějším představitelem je dírkovník Goniopora columna. Tento velký korál tvořený typickými sloupy se často vyskytuje na okrajích lagun, preferuje mělkou vodu bohatou na živiny, může být i kalná, a je velice agresivní, napadá svými dlouhými chapadly okolní koráli. Jsou tu i další menší dírkovníky, které můžete najít vrostlé ve stěnách útesů. Z toho můžeme vydedukovat, že dírkovníky rodu Goniopora mají díky svým velkým polypům o trochu menší nároky na světlo než dírkovníky rodu Porites.

Dírkovník Goniopora columna
Dírkovník Goniopora columna
Dírkovník Goniopora sp.
Dírkovník Goniopora sp.
Dírkovník Goniopora sp.
Dírkovník Goniopora sp.
Dírkovník Goniopora sp.
Dírkovník Goniopora sp.
Dírkovník Goniopora sp.
Dírkovník Goniopora sp.
Dírkovník Goniopora sp.
Dírkovník Goniopora sp.
Dírkovník Goniopora sp.
Dírkovník Goniopora sp.
Dírkovník Goniopora sp.
Dírkovník Goniopora sp. s fluorescenčním pigmentem

kmen Cnidaria - žahavci, třída Anthozoa - korálnatci, řád Scleractinia - větevníci:
- čeleď Poritidae - dírkovníkovití, rod Porites -  dírkovník, rod Goniopora - dírkovník

 

Mohlo by Vás zajímat: