Platycephalidae, Pegasidae, Soleidae, Congridae, Ophichthidae

Papiloculiceps lonigceps - Zploštělec dlouhohlavý

Směs rozmanitých benetických ryb

Na písčitém dně Rudého moře můžete najít spoustu zajímavých ryb. Ačkoli nejsou příbuzné, z daných čeledí se na útesech v okolí Hurghady vyskytuje jen pár druhů, proto některé zmiňujeme na tomto místě společně.

1. Najdeme na písečných platech, některé mají zploštělé tělo ...

Zploštělec dlouhohlavý (Papiloculiceps longiceps, Crocodilefish, čeleď Platycephalidae) neboli krokodýlí ryba dorůstá až jednoho metru a opravdu se tvarem těla i chováním krokodýlovi podobá. Zploštělec se díky svému zbarvení a plochému tělu výborně maskuje. Nehybně číhá na dně, až připlave rybka, která by se mohla stát jeho kořistí.

Jazyk mramorovaný (Pardachirus marmoratus, Sole, čeleď Soleidae) je placatou rybou oválného tvaru dorůstající až 25 centimetrů. Díky své podobě je, pokud se nepohne, téměř neviditelný. Ústa těchto ryb jsou přesunuta na stranu. Jazyky vylučují hořký jedovatý sekret (pardaxin), který se používá při výrobě prostředku odpuzujícího žraloky.

Dráček drakovitý (Eurypegasus draconis, Seamoth, čeleď Pegasidae) je malou rybkou dlouhou 10 centimetrů prazvláštního tvaru. Tyto rybky obvykle žijí v párech a pohybují se tak, že chodí po dně za pomoci prsních ploutví. Mají dlouhý bezzubý rypec, pomocí kterého vybírají drobné bezobratlé z písku. Jak barvou, tak i tvarem těla se na písčitém dně dokonale maskují.

Papiloculiceps lonigceps - Zploštělec dlouhohlavý
Papiloculiceps lonigceps - Zploštělec dlouhohlavý
Eurypegasus draconis - Dráček drakovitý
Eurypegasus draconis - Dráček drakovitý - pár
Pardachirus marmoratus - Jazyk mramorovaný
Pardachirus marmoratus - Jazyk mramorovaný
Pardachirus marmoratus - Jazyk mramorovaný
Pardachirus marmoratus - Jazyk mramorovaný

2. Jiné mají podlouhlé nebo hadovité tělo

Plotos pruhovaný (Plotosus lineatus, Catfish, čeleď Plotosidae) dorůstá až 32 centimetrů. Při potápění často vídáme mláďata této ryby, která se drží v hejnech a během dne hledají v písku potravu. Dospělí jedinci žijí samotářsky a loví v noci. Tyto ryby jsou příbuzné sumečkům, mají vousy. Avšak není dobře se jich dotýkat, protože paprsky jejich hřbetních a prsních ploutví jsou jedovaté (při poranění, které je velmi bolestivé, pomáhá teplo podobně jako u perutýnů).

Úhořovec Sillnerův (Gorgasia sillneri, Garden eel, čeleď Congridae) dorůstá až 42 centimetrů a vytváří takzvané zahrady (eel gardens) - kolonie, které mohou čítat tisíce kusů. Každý úhořovec má vlastní úkryt, hlubokou díru v písku, do které se může celý v okamžiku stáhnout, když se cítí ohrožen. Tento úkryt nikdy neopouští a jeho ocas (zhruba 1/3 délky jeho těla) zůstává uvnitř. Nepřibližujte se příliš blízko k zahradě úhořovců, tak byste je vyplašili, zmizeli by v písku a neměli byste šanci si je prohlédnout. Úhořovci se živí potravou, kterou jim přináší proud.

Na nočním ponoru se můžete setkat s Úhořovcem šedým (Conger cinereus). Má namodralé tělo s tmavými pruhy, dorůstá až 80 centimetrů. V noci loví ryby a korýše, během dne se skrývá v útesu, takže ho nemáte šanci spatřit.

Hadovec mramorovaný (Callechelys marmoratus, Snake eel, čeleď Ophichthidae) je velmi nenápadný a tráví většinu času zahrabaný v písku, můžete vidět pouze jeho špičatou hlavu. Díky svému kostnatému ocasu si dokáže svůj úkryt bez problémů vyhloubit. Dorůstá až 57 centimetrů.

Hadovec skvrnitý (Myrichthys maculosus, Snake eel, čeleď Ophichthidae) dorůstá až 100 centimetrů. Někteří potápěči si ho pletou s mořským hadem, ale jde o rybu s hadovitým tělem příbuznou murénám. Občas můžeme spatřit také pruhovaného Hadovce příčnopruhého (Myrichthys colubrinus). Tito hadovci se živí drobnými rybkami nebo korýši, které vyhledávájí pomocí svého dobrého čichu v písku.

Na písku můžeme mimo jiné najít písečníky a ještěrohlavce nebo některé druhy hlaváčů.

Plotosus lineatus - Plotos pruhovaný
Plotosus lineatus - Plotos pruhovaný
Gorgasia sillneri - Úhořovec Sillnerův
Gorgasia sillneri - Úhořovec Sillnerův
Conger cinereus - Úhořovec šedý
Conger cinereus - Úhořovec šedý
Callechelys marmoratus - Hadovec mramorovaný
Callechelys marmoratus - Hadovec mramorovaný
Myrichthys maculosus - Hadovec skvrnitý
Myrichthys maculosus - Hadovec skvrnitý
Myrichthys colubrinus - Hadovec příčnopruhý
Myrichthys colubrinus - Hadovec příčnopruhý
 

Atlas ryb Rudého moře

Klipka
Klipky - Ryby motýli, pestrá ozdoba korálových útesů
Pomec
Pomci - Jedni z nejbarevnějších obyvatel útesů
Čtverzubec
Čtverzubci - Lenivé ryby s jedovatými vnitřními orgány
Ježík
Ježíci - Ryby chráněné třemi obrannými mechanizmy
Havýš
Havýši - Bizarní rybky s ochranným krunýřem tvaru boxu
Perutýn
Perutýni - Elegantní avšak jedovatí pruhovaní predátoři
Ropušnice
Ropušnice a odranci - Nejjedovatější a maskované ryby
Štětičkovec
Štětičkovci - Drobní lovci vyhlížející z větví korálů
Kanic
Kanicové - Dobře stavění skvrnití lovci, malí i velcí
Bradáč
Bradáči, mýdloví kanicové a sapínovci - Drobní a barevní
Klaun
Sapíni a klauni - Malé rybky s početní převahou
Parmovec
Parmovci - Drobounké rybky nemají rády sluneční svit
Hlaváč
Hlaváči - Drobné rybky, které stojí za to nepřehlédnout
Slizoun
Slizouni - Malé rybky s růžky mohou být proradné
Ploskozubec
Ploskozubci - Neúnavní producenti korálového písku
Napoleon
Pyskouni a kněžíci - Od čističů až po dvoumetrové kolosy
Ostenec
Ostenci a pilníkotrnci - Ryby s ostnem na hřbetě
Bodlok
Bodloci a králíčkovci - Mají ostré bodliny u ocasní ploutve
Pruhatec
Pruhatci a Očaři - Červené ryby s velkýma očima
Parmice
Parmice - Ryby s vousy při odpočinku mění barvu
Chňapal
Chňapalové a chrochtalové - Ryby ve velkých hejnech
Mořani
Cejnovky a mořani - Oblíbené lovné ryby v hejnech
Kranas
Kranasové, makrely a tuňáci - Stříbrní lovci ve volné vodě
Barakuda
Barakudy, lulanky a jehlice - Stříbřití s válcovitým tělem
Ještěrohlavec
Písečníci a ještěrohlavci - S protáhlým tělem číhající na dně
Zploštělec
Zploštělci, dráčci, jazyky, plotosi, úhořovci a hadovci
Muréna
Murény - Hrozivě vypadající ryby s hadovitým tělem
Jehla
Jehly, mořští koníci a vějířníci - Rybky s dlouhým rypcem
Rozedranec
Rozedranci - Prapodivné rybky mají dokonalé mimikry a udičku
Netopýrník
Ostatní ryby - Netopýrníci, přísavní štítovci, štíhlice...
Klunatka
Nenápadné rybky - Klunatky, hlaváčovci, oblohlavi, sametovci...
Trnucha
Rejnoci - Paryby s plochým tělem - trnuchy, síby a parejnoci
Žralok velrybí
Žraloci - Paryby s torpédovitým tělem, obávaní predátoři moří

Mohlo by Vás zajímat: