Carangidae, Trevallies a Scombridae, Tunas

Carangoides bajad - Kranas oranžovoskvrnný

Rychlí stříbrní predátoři lovící ve volné vodě

1. Kranasové loví ve skupinách ve volné vodě

Dravé ryby čeledi Kranasovitých (Carangidae) najdeme ve všech tropických a subtropických mořích včetně egyptské části Rudého moře. Jednotlivé druhy kranasů se od sebe příliš neodlišují co se týče tvaru těla a zbarvení, které je obvykle stříbrné. Jejich tělo je stavěno pro rychlé plavání, je bočně zploštělé a k pohybu slouží zejména vykrojený ocas tvaru půlměsíce. Kořen ocasní ploutve je navíc zpevněný kostěnými destičkami. Zuby těchto predátorů jsou malé a ostré, dokáží doširoka rozevřít ústa a tak polknout celou rybu. Často loví ve skupinách, krouží kolem hejna ryb (například chňapalů rudomořských) a chytají ty, které se pokouší z hejna uniknout. Z lodi můžeme občas pozorovat, jak voda vře a mořští ptáci loví ryby, které se snaží kranasům uniknout směrem nahoru. Co se týče potravy, někteří kranasové nepohrdnou ani hlavonožci nebo korýši. Jikry kranasů jsou pelagické. Pro zajímavost: mláďata Kranasů zlatých (Gnathanodon speciosus) jsou zbarvena jasně žlutě s černými pruhy a drží se ve společnosti větších živočichů jako například velkých kaniců, rejnoků nebo murén.

Gnathanodon speciosus - Kranas zlatý
Gnathanodon speciosus - Kranas zlatý
Kranas zlatý - mladé rybky se starou murénou
Kranas zlatý - mladé rybky se starou murénou

2. Jaké kranasy vídáme při potápění v Hurghadě

Na útesech v okolí Hurghady můžeme často při potápění pozorovat menší Kranasy oranžovoskvrnné (Carangoides bajad), kteří dorůstají 55 cm, mohou mít stříbrnou barvu nebo mohou být celí téměř žluto-oranžoví. Tito kranasové loví ve skupinách u korálových věží obsypaných bradáči a jinými drobnými rybkami. Jsou schopni se přímo vrhnout pro kořist, která se snaží ukrýt ve štěrbině útesu. Můžeme také vidět Kranasy modroploutvé (Caranx melampygus) dorůstající až 1 metr, Kranasy modropruhé (Carangoides ferdau) až 70 centimetrů dlouhé, kteří vyhledávají lokality s hlubokými stěnami a proudy. Dále tu máme Kranase obrovského (Caranx ignobilis), který dorůstá až 170 centimetrů, Kranase žlutoskvrnného (Carangoides fulvoguttatus) až 120 cm nebo Kranase velkookého (Caranx sexfasciatus) až 85 cm. Také zde žije Vidlatka stříbřitá (Trachinotus blochii) neboli pompano dlouhá 110 cm s vysokým čelem a zlatými ploutvemi, která se vyskytuje zvláště na mělkých útesech jako například Shaab Sabina.

Caranx ignobilis - Kranas obrovský
Caranx ignobilis - Kranas obrovský
Carangoides ferdau - Kranas modropruhý
Carangoides ferdau - Kranas modropruhý
Carangoides bajad - Kranas oranžovoskvrnný
Carangoides bajad - Kranas oranžovoskvrnný
Carangoides bajad - Kranas oranžovoskvrnný
Carangoides bajad - Kranas oranžovoskvrnný
Carangoides fulvoguttatus - Kranas žlutoskvrnný
Carangoides fulvoguttatus - Kranas žlutoskvrnný
Caranx sexfasciatus - Kranas velkooký
Caranx sexfasciatus - Kranas velkooký (samec při tření mění barvu ze stříbrné na téměř černou)
Caranx melampygus - Kranas modroploutvý
Caranx melampygus - Kranas modroploutvý
Trachinotus blochii - Vidlatka stříbřitá
Trachinotus blochii - Vidlatka stříbřitá

Makrely a tuňáci (Scombridae, Macrels, Tunas)

Kranasům se podobají zejména způsobem života makrely a tuňáci - Makrelovití (Scombridae). Jsou to také dravci, kteří se živí hejnovými rybami. Tvar těla mají spíše torpédovitý a za hřbetní a řitní ploutví směrem k ploutvi ocasní mají několik malých ploutviček připomínajících zuby pily. V okolí Hurghady můžeme pozorovat například Makrelu jednobarevnou (Gymnosarda unicolor) dorůstající více než 2 metry. Také hejna Makrelovek indických (Rastrelliger kanagurta) dlouhých 35 cm, které se živí planktonem. Když budeme mít štěstí, můžeme také potkat Tuňáka žlutoploutvého (Thunnus albacares), který dorůstá až 220 cm. Tuňáci mají ve svalech tepelné výměníky, kde udržují vyšší teplotu, což jim umožňuje dosahovat vysokých rychlostí (až 75 km/hod.).

Gymnosarda unicolor - Makrela jednobarevná
Gymnosarda unicolor - Makrela jednobarevná - mladá
Rastrelliger kanagurta - Makrelovka indická
Rastrelliger kanagurta - Makrelovka indická
 

Atlas ryb Rudého moře

Klipka
Klipky - Ryby motýli, pestrá ozdoba korálových útesů
Pomec
Pomci - Jedni z nejbarevnějších obyvatel útesů
Čtverzubec
Čtverzubci - Lenivé ryby s jedovatými vnitřními orgány
Ježík
Ježíci - Ryby chráněné třemi obrannými mechanizmy
Havýš
Havýši - Bizarní rybky s ochranným krunýřem tvaru boxu
Perutýn
Perutýni - Elegantní avšak jedovatí pruhovaní predátoři
Ropušnice
Ropušnice a odranci - Nejjedovatější a maskované ryby
Štětičkovec
Štětičkovci - Drobní lovci vyhlížející z větví korálů
Kanic
Kanicové - Dobře stavění skvrnití lovci, malí i velcí
Bradáč
Bradáči, mýdloví kanicové a sapínovci - Drobní a barevní
Klaun
Sapíni a klauni - Malé rybky s početní převahou
Parmovec
Parmovci - Drobounké rybky nemají rády sluneční svit
Hlaváč
Hlaváči - Drobné rybky, které stojí za to nepřehlédnout
Slizoun
Slizouni - Malé rybky s růžky mohou být proradné
Ploskozubec
Ploskozubci - Neúnavní producenti korálového písku
Napoleon
Pyskouni a kněžíci - Od čističů až po dvoumetrové kolosy
Ostenec
Ostenci a pilníkotrnci - Ryby s ostnem na hřbetě
Bodlok
Bodloci a králíčkovci - Mají ostré bodliny u ocasní ploutve
Pruhatec
Pruhatci a Očaři - Červené ryby s velkýma očima
Parmice
Parmice - Ryby s vousy při odpočinku mění barvu
Chňapal
Chňapalové a chrochtalové - Ryby ve velkých hejnech
Mořani
Cejnovky a mořani - Oblíbené lovné ryby v hejnech
Kranas
Kranasové, makrely a tuňáci - Stříbrní lovci ve volné vodě
Barakuda
Barakudy, lulanky a jehlice - Stříbřití s válcovitým tělem
Ještěrohlavec
Písečníci a ještěrohlavci - S protáhlým tělem číhající na dně
Zploštělec
Zploštělci, dráčci, jazyky, plotosi, úhořovci a hadovci
Muréna
Murény - Hrozivě vypadající ryby s hadovitým tělem
Jehla
Jehly, mořští koníci a vějířníci - Rybky s dlouhým rypcem
Rozedranec
Rozedranci - Prapodivné rybky mají dokonalé mimikry a udičku
Netopýrník
Ostatní ryby - Netopýrníci, přísavní štítovci, štíhlice...
Klunatka
Nenápadné rybky - Klunatky, hlaváčovci, oblohlavi, sametovci...
Trnucha
Rejnoci - Paryby s plochým tělem - trnuchy, síby a parejnoci
Žralok velrybí
Žraloci - Paryby s torpédovitým tělem, obávaní predátoři moří

Mohlo by Vás zajímat: