Marine plants, Algae

Hnědé řasy - chaluhy

Plíce planety Země

Mohlo by se zdát, že rostliny na korálovém útesu nemají místo. Na první pohled si rostlin a dalších fotosyntetizujících organizmů nemusíte všimnout, ale jsou zde a hrají v ekosystému korálového útesu velmi důležitou roli. Mořské rostliny a řasy se velice významně podílejí na okysličování atmosféry. Najdete je nejčastěji mělko, potřebují samozřejmě dostatek světla proto, aby mohla probíhat fotosyntéza.

Také v Rudém moři se vyskytuji různé druhy rostlin i řas. V mělkých lagunách na písčitých platech bývají travní porosty. Řasy mohou porůstat různé pevné povrchy a nebo mohou být unášeny proudy ve volné vodě. Slouží jako potrava pro býložravé živočichy, jako jsou některé ryby například bodloci či ploskozubci nebo také ježovky a někteří plži. Jednobuněčný fytoplankton je hlavní potravou pro mnoho zooplanktonů. I člověk využívá některé mořské rostliny jako potravu nebo z nich získává různé látky. Některé řasy mohou vstupovat do symbiotických vztahů.

1. Výrazem "řasy" se označují různé fotosyntetizující organismy

Pojmem ”řasy” bývá označováno množství nesourodých jedno- i mnohobuněčných organizmů. Některé řasy patří mezi rostliny. Jiné jsou jim na pohled podobné tím, že vytvářejí struktury stonků, listů a měchýřků naplněných plynem, připomínajících plody. A další ani nejsou viditelné pouhým okem, pak může jít o jednobuněčné řasy označované dříve jako nižší rostliny.

V mořích včetně moře Rudého se vyskytuje velké množství řas, které jsou dostatečně velké na to, aby je bylo možné přímo vidět. Bývají rozlišovány mimo jiné podle barvy svých dominantních fotosyntetických pigmentů. Existují hnědé řasy - chaluhy (třída Phaeophyceae, říše Chromista), které nejsou příbuzné rostlinám, i když se jim často podobají. Dále máme řasy patřící mezi rostliny, jsou to zelené řasy (oddělení Chlorophyta, říše Rostliny - Plantae) a červené řasy - ruduchy (kmen Rhodophyta, říše Rostliny - Plantae). Specifické jsou takzvané modrozelené řasy - sinice (kmen Cyanobacteria, říše Bacteria), což jsou vlastně bakterie se schopností fotosyntézy.

Mnoho z nich může rychle růst a objevit se pouze sezónně či krátkodobě, když mají příznivé podmínky. Některé, jako jsou červené řasy, rostou pomalu, mohou tvořit dlouhotrvající struktury a podílet se na růstu korálového útesu. Řasy se podle druhu množí různými způsoby, buď nepohlavně spóry nebo fragmentací nebo i sexuálně gametami.

Hnědé řasy a ostenec
Hnědé řasy a ostenec
Zelená řasa a plž
Zelená řasa a plž

2. Sinice jsou patrně nejstarší buněčné organismy

Sinice (=cyanobakterie) se vyvinuly před více než 3 miliardami let. Jsou to nejstarší fotosyntetizující jednobuněčné organismy, které vytvářejí kolonie. Tyto kolonie mohou tvořit vlákna, listy nebo i duté koule. Díky sinicím se postupně zvyšoval obsah kyslíku v atmosféře, což umožnilo vývoj vyšších forem života. Cyanobakterie mohou vytvářet symbiotické vztahy a pomáhat svému hostiteli fixovat dusík či uhlík. Žijí v symbióze například s houbovci. Mimochodem název Rudému moři mohla dát podle jedné z verzí sinice Trichodesmium erythraeum načervenalé barvy, která se sezónně objevuje na hladině.

3. Jednobuněčné řasy zooxanthellae žijí v korálech

Pro mnohé druhy korálů je životně důležitá endosymbióza s jednobuněčnými řasami označovanými jako zooxanthellae. Zooxanthellae žijí uvnitř tkání zejména tvrdých korálů. Tyto řasy často patří mezi obrněnky (třída Dinophyceae) nebo rozsivky (třída Bacillariophyceae) z říše Chromista (stejně jako chaluhy). Více se o nich dozvíte v Atlasu korálů.

4. Mořské trávy patří mezi krytosemenné rostliny

V Rudém moři najdeme také rostliny podobné suchozemským. To znamená, že mají listy, květy, semena a kořeny. Jde zejména o mořské trávy (říše Plantae - rostliny, oddělení Magnoliophyta - rostliny krytosemenné, třída Liliopsida - rostliny jednoděložné, řád Alismatales - žabníkotvaré, čeleď Cymodoceaceae). Předpokládalo se, že kvetoucí mořské rostliny jsou opylovány mořskými proudy. Ale vědci zjistili, že pyl přenášejí larvy krabů a drobní mnohoštětinatí červi. Pylová zrna jsou totiž obalena sladkým, lepkavým slizem. Takže zrna nejenže slouží jako potrava, ale některá se přilepí k drobným tělíčkům těchto živočichů a ti je přenesou dále.

Na mělkých písčinách můžete najít mořské trávy, na kterých se pasou dugongové nebo karety obrovské. Skrývají se tu různé drobné či mladé rybky. V trávě můžete najít také mořského koníka nebo vějířníka, který svým vzhledem připomíná kus utržené trávy...

5. Mangrovy mohou zakořenit v mělkých mořských vodách

V Rudém moři a také poblíž Hurghady se vyskytují mangrovy, což jsou suchozemské rostliny - stromy nebo keře přizpůsobené k zakořenění v mělkých mořských vodách. Jejich “dýchací” kořeny vyčnívají z velké části nad vodu a jsou přizpůsobeny k růstu v brakických až velmi slaných podmínkách díky systému filtrace solí.

6. Jaké rostliny a řasy můžete vidět na útesech v okolí Hurghady

V Rudém moři se také vyskytuje množství různých chaluh, tedy hnědých řas, z nichž některé připomínají rostliny, například řasy rodu Sargassum. Některé druhy mají měchýře naplněné plynem podobné bobulím, které pomáhají listům plavat, což podporuje fotosyntézu. Dále jsou tu třeba Turbinaria decurrens nebo Padina gymnospora. Mezi zelené řasy a tedy rostliny patří Caulerpa racemosa a Halimeda opuntia. Ale také jednobuněčná „bublinková řasa“ Valonia ventricosa připomínající perlu velkou až 5 centimetrů, která je jedním z největších existujících jednobuněčných organismů. Mezi červené ruduchy se řadí Mesophyllum mesomorphum, která může vypadat podobně jako korál, nebo Amphiroa fragilissima,Trichogloea liagora a další. Ze sinic máte šanci vidět zmiňovanou Trichodesmium erythraeum plovoucí na hladině. Také zde jsou sinice rodu Schizothrix, které mohou vytvářet povlaky na dně nebo obrůstat povrchy. Mořské trávy patří mezi krytosemenné rostliny a vyskytují se tu například druhy Thalassodendron ciliatum a Cymodocea serrulata.

Hnědé řasy Sargassum
Hnědé řasy Sargassum
Hnědé řasy Sargassum
Hnědé řasy Sargassum
Hnědé řasy Padina gymnospora
Hnědé řasy Padina gymnospora
Hnědé řasy Turbinaria decurrens
Hnědé řasy Turbinaria decurrens
Zelené řasy Caulerpa racemosa
Zelené řasy Caulerpa racemosa
Zelené řasy Caulerpa racemosa
Zelené řasy Caulerpa racemosa
Zelené řasy Halimeda opuntia
Zelené řasy Halimeda opuntia
Zelené řasy Valonia ventricosa
Zelené řasy Valonia ventricosa
Zelené řasy Valonia ventricosa
Zelené řasy Valonia ventricosa
Červená řasa ruducha Mesophyllum
Červená řasa ruducha Mesophyllum
Ruducha Amphiroa fragilissima
Ruducha Amphiroa fragilissima
Ruducha Trichogloea liagora
Ruducha Trichogloea liagora
Sinice Schizothrix
Sinice Schizothrix
Sezónní řasy
Sezónní řasy
Mořská tráva Thalassodendron ciliatum
Mořská tráva Thalassodendron ciliatum
Mořská tráva Cymodocea serrulata
Mořská tráva Cymodocea serrulata

Mohlo by Vás zajímat: