Gastropoda / Snails with shells

Mušle

Mořští šneci nosí na zádech rozmanitá obydlí

Tento článek se věnuje mořským plžům s ulitou, tedy živočichům podobným a příbuzným suchozemským šnekům, se kterými se můžeme setkat na korálových útesech v okolí Hurghady. Stejně jako nahožábré plže, které jistě všichni potápěči dobře znají, řadíme plže s ulitou do kmene měkkýšů (Mollusca), třídy plžů (Gastropoda). Existuje velké množství řádů a desetitisíce druhů mořských plžů, ale zde se budeme věnovat pouze několika zajímavým druhům, které se vyskytují v Rudém moři. Málokdy máme při potápění šanci vidět tyto živočichy v akci, mnoho z nich je aktivních hlavně v noci. Někdy si můžeme na ponoru všimnout ulit či mušlí, ve kterých tito živočichové žijí. Mušle lákají řadu sběratelů, je však mnoho důvodů, proč je nesbírat. Očividně pokud bychom mušli sebrali ze dna nebo jí obrátili, s velkou pravděpodobností bychom spečetili osud jejího obyvatele. Mnoho druhů patří kvůli jejich sběru člověkem za ohrožené. Ale jsou tu i další důvody....

1. Ulity mořských plžů

Co zajímavého bychom mohli říci o ulitách těchto živočichů... Vápenatou ulitu si buduje plž už od stádia larvy tak, že vylučuje stavební látky přijímané v potravě přes plášť svého těla. Ulita může díky tomu růst společně se svým majitelem. Ulita je obvykle spirálovitě stočená a je otevřená při pohledu shora na pravé straně. Ulity plžů mívají “víčko” (operculum), kterým dokážou schránku uzavřít. Ulita do jisté míry chrání plže před predátory. Prázdné ulity plžů využívají jako svá obydlí krabi poustevníčci... takže pokud z mušle koukají klepítka, určitě to není její původní obyvatel. A hned tu máme další důvod, proč pod vodou nesbírat mušle, byť by byly prázdné.

2. “Jazyk” plžů připomíná zubatou pilu

Plži s ulitou jsou označováni jako předožábří, to znamená, že jejich žábry se nacházejí před vnitřními orgány. Tím se liší od zadořábrých plžů bez ulity, jejichž žábry jsou umístěny v zadní části těla. (Mezi zadožábré patří naši oblíbení nahožábří plži, jejichž žábry můžeme vidět zvenčí na konci těla a často připomínají střapec.) Tělo plžů se skládá ze svalnaté nohy určené k pohybu, útrobního vaku obsahujícího orgány a hlavy opatřené tykadly, na kterých jsou hmatové receptory a oči. Plži mají čich, ale nemají sluch. Jako orgán rovnováhy a orientace jim slouží tzv. statocysty. Mezi plži můžeme najít dravé masožravce nebo mrchožrouty, ale jsou tu i býložravci, kteří se živí tak, že seškrabávají řasy. Plži mají něco jako jazyk, takzvanou radulu, která připomíná pilu. Je opatřena ozubenými chitinovými pásky a slouží k přijmu a rozmělnění potravy. Zvenčí mohou “ústa” plžů připomínat chobot.

3. Jaké druhy plžů s ulitou vídáme při potápění v Hurghadě

Na korálových útesech v okolí Hurghády se můžeme setkat s mnoha druhy plžů, kteří se živí řasami. V menších hloubkách na pevném dně můžeme nalézt kotouče zubatého (Tectus dentatus), až 8 cm velký. Křídlatec prstovitý (Lambis lambis) s “klasickou” mušlí dorůstá až 20 cm. Dalšími zajímavými nočními živočichy jsou zavinutci, kteří mají lesklou ulitou ve tvaru vajíčka s velmi úzkým otvorem, ulita je pokryta pláštěm. Zavinutci se obvykle živí houbami nebo řasami, vyskytuje se tu například zavinutec rozmanitý (proměnlivý, Erronea caurica) dorůstající pouhé 4 cm, zavinutec bělotečný (Lyncina vitellus), až 10 cm nebo zavinutec přívěskatý (Lyncina lynx), až 8 cm. Pěknou ulitu podobnou šnečí má donka gobelínová (Turbo petholatus), 10 cm.

Máme tu i dravé plže. Jsou to například ostranky s ostnatými mušlemi například ostranka Murex forskoehlii, až 11 cm, nebo ostranka velká (Chicoreus ramosus), 20 cm. Ty jsou obvykle masožravé nebo mrchožravé. Dlouhou špičatou mušli má masožravá vrtulovka pilovitá (Terebra crenulata), až 15 cm, nebo vrtulovka skvrnitá (Terebra maculata), až 25 cm. A jistě je tu mnoho dalších... Ulity různých plžů můžeme obdivovat také na krabech poustevníčcích (viz fotografie).

Podívejte se na pokračování o dravých plžích - homolicích, které mohou být smrtelně jedovaté i pro člověka, sudankách a tritonkách...

Další živočichové, kteří si budují pevnou schránku - lasturu, kterou tvoří dvě spojené části, jsou mlži.

Tectus dentatus - Kotouč zubatý
Tectus dentatus - Kotouč zubatý
Lambis lambis - Křídlatec prstovitý
Lambis lambis - Křídlatec prstovitý
Lambis lambis - Křídlatec prstovitý
Lambis lambis - Křídlatec prstovitý
Lyncina lynx - Zavinutec přívěskatý
Lyncina lynx - Zavinutec přívěskatý
Erronea caurica - Zavinutec rozmanitý
Erronea caurica - Zavinutec rozmanitý
Poustevníček v mušli Turbo petholatus - Donka gobelínová
Poustevníček v mušli Turbo petholatus - Donka gobelínová
Mušle ostranky Murex forskoehlii
Mušle ostranky Murex forskoehlii
Chicoreus ramosus - Ostranka velká
Chicoreus ramosus - Ostranka velká
Poustevníček v mušli Terebra crenulata - Vrtulovka pilovitá
Poustevníček v mušli Terebra crenulata - Vrtulovka pilovitá
Mušle Terebra maculata - Vrtulovka skvrnitá
Mušle Terebra maculata - Vrtulovka skvrnitá

Fotografie byly pořízené tak, jak jsme mušle pod vodou našli.

 

Mohlo by Vás zajímat: