Delphinidae / dolphins

Delfín

Inteligentní mořští savci

1. Delfíní se vzájemně poznají a starají se o svá mláďata

Tito inteligentní mořští savci se řadí do čeledi delfínovití (Delphinidae). Existuje přibližně 40 různých druhů delfínů, nejrozšířenější jsou delfíni rodu Tursiops (Bottlenose dolphins). A právě s těmi se nejčastěji setkáváme i v okolí Hurghady. Někdy je můžeme vidět z lodi, jak vyplouvají na hladinu, aby se nadechli, a když máme štěstí tak i pod vodou, na ponoru. Delfíni mezi sebou komunikují vlastním jazykem, dokáží kategorizovat objekty, také jsou schopni vzájemně se rozpoznat a patrně mají i svá "jména".

Delfíni žijí ve skupinách čítajících obvykle 5 - 15 jedinců, ale setkáváme se i s většími „stády“. Delfíni se páří na jaře a v létě. Nosí svá mláďata průměrně 12 měsíců, v závislosti na druhu, a rodí jen jedno mládě. Při porodu vychází nejprve ocas. Novorozenému mláděti matka pomůže ihned na hladinu, aby se poprvé nadechlo. Novorození delfíni jsou dlouzí zhruba 1 metr a váží přibližně 10 kg. Zůstávají se svou matkou přibližně 5 let a minimálně rok a půl sají mléko, ale zároveň se učí lovit. Delfíni se mohou dožít věku i více než 30 let.

2. Delfíny můžeme pod vodou slyšet

Delfíni se živí především rybami, ale jejich potravou mohou být také hlavonožci nebo korýši. Skupina delfínů při lovu spolupracuje, používají echolokaci, vydávají zvuk připomínající cvakání nebo klikání a pak podle ozvěny určují umístění a tvar blízkých objektů, zejména potenciální kořisti. Zvuky znějící jako pískání delfíni využívají ke vzájemné komunikaci. Také užívají „jazyk těla“, například plácání ocasem o hladinu. Delfíni obvykle plavou rychlostí 5 - 10 km za hodinu, ale mohou krátkodobě zrychlit i na více než 30 km za hodinu. Maximální zaznamenaná hloubka, do které se delfín ponořil, je 300 metrů. Delfíni vyplávají na hladinu, aby se nadechli pomocí dýchacího otvoru umístěného ze shora na hlavě. To jak často záleží na jejich aktivitě, obvykle je to dvakrát za minutu, ale dokáží zůstat pod vodou až 20 minut.

3. Jaké druhy delfínů vídáme při potápění v Hurghadě

U útesů v blízkosti Hurghady se vyskytuje zejména Delfín Ehrenbergův (Tursiops aduncus, Indo-Pacific Bottlenose Dolphin), kterého lze poznat podle světlejšího skvrnitého břicha. Měří max. 2,6 m a váží až 230 kg. Tento druh je menší než Delfín skákavý (Tursiops truncatus, Common bottlenose dolphin), kterého je také možné při potápění v Rudém moři spatřit. Ten měří 2,5 až 4 metry, váží kolem 300 kg, větší dospělí jedinci i přes 500 kg. Měli jsme také to štěstí spatřit Plískavici šedou (nebo Delfín Rissoův, Grampus griseus). V Rudém moři žijí i další druhy delfínů, například Stenella longirostris (Spinner dolphin) nebo Stenella attenuata (Pantropical Spotted Dolphin) a další.

Můžete přečíst o tom, jak spí delfíni a jaká pravidla chování se k delfínům platí v egyptské části Rudého moře. A nebo také na stránkách organizace HEPCA (http://www.hepca.org/). V okolí Hurghady máme několik míst zvaných „dolphin house reef“, kde je větší pravděpodobnost delfíny spatřit – Shaab El Erg, El Fanous nebo Abu Nugar. Je třeba si však uvědomit, že se jedná o divoká, volně žijící zvířata a nikdy není zaručené, že budou na konkrétním místě.

Tursiops aduncus - Delfín Ehrenbergův
Tursiops aduncus - Delfín Ehrenbergův
Tursiops aduncus - Delfín Ehrenbergův
Tursiops aduncus - Delfín Ehrenbergův
Tursiops truncatus - Delfín skákavý
Tursiops truncatus - Delfín skákavý
Tursiops truncatus - Delfín skákavý
Tursiops truncatus - Delfín skákavý
Mládě delfína
Mládě delfína s matkou
Grampus griseus - Plískavice šedá
Grampus griseus - Plískavice šedá

 

 

Mohlo by Vás zajímat: