Nejlepší lokality na potápění Hurghada

"Jaký je nejlepší korálový útes v Hurghadě?" – to je otázka, kterou si často potápěči kladou. Odpověď může být překvapivá. Jedná se o útes, na který vám počasí v daný den umožní vyplout a který bude nejlépe vyhovovat dovednostem potápěčů na lodi.

Nejlepší korálový útes v Hurghadě

Vliv počasí na výběr potápěčské lokality

Potápěčské lokality v Rudém moři kolem Hurghady jsou vzdálené 30 minut až 1,5 hodiny plavby lodí od přístavu. Na jaké útesy dané potápěčské centrum pluje, závisí na umístění přístaviště, ze kterého potápěčská loď vyplouvá. Potápěčské základny umístěné v centru Hurghady mohou doplout prakticky ke všem útesům v Hurghadě.

Velmi důležitým faktorem při výběru útesu je počasí, konkrétně síla a směr větru. Větry v Egyptě většinou vanou ze severu, takže se kotviště lodí nacházejí na jižních stranách útesů.

Je-li vítr silnější, může se ukázat, že ne na všechny útesy lze vyplout – na výběr zůstanou jen ty větší, které poskytují ochranu před vlnami. Velikost vln také určuje výběr útesu. Při velkých vlnách nemohou lodě plout všemi směry - boční vlna velmi ztěžuje manévrování a pobyt na lodi není pro potápěče příjemný.

Hluboké lokality se silnými proudy

Hluboké lokality se silnými proudy, stěny porostlé měkkými koráli

Na korálových útesech v Hrghadě, kde jsou často silnější mořské proudy, například: Carless Reef, Umm Gamar, North Abu Ramada, Erg Abu Ramada nebo Erg Somaya a Police Station u ostrova Small Giftun, můžeme vidět krásné měkké korály. Živiny dodávané proudem umožňují, že měkké korály bujně rostou a pokrývají celé stěny barevným kobercem.

Útes se stěnou porostlou gorgoniemi můžete vidět na driftovém ponoru na potápěčské lokalitě Police Station u ostrova Small Giftun. Abyste mohli plně docenit kouzlo tohoto útesu v Hurghadě, musíte mít licenci AOWD, protože gorgonie rostou v hloubce pod 20 metrů a potápění probíhá v proudu (tzv. drift diving).

Mělké korálové zahrady

Mělké korálové zahrady pokryté zejména tvrdými koráli

Útesy pokryté tvrdými korály. Příkladem takových útesů v Hurghadě může být Gotta Abu Ramada (hlavně východní část útesu), Shaab Sabina (také nazývaná Sabina Garden),  korálové zahrady dosažitelné při pick up driftu na jihu útesu El Fanadir nebo Erg Somaya s krásnými stolovými korály. Mělké zahrady na Shaab Sabina jsou obzvláště pěkné a dostatek světla umožňuje pozorovat různobarevné tvrdé koráli.

Korálové útesy v Hurghadě se v závislosti na pozici liší, co se týče výskytu různých druhů korálů (měkké a tvrdé), množství a druhů ryb obývajících danou lokalitu a také možnosti setkání s většími živočichy. Díky této rozmanitosti potápěčských lokalit je potápění v Hurghadě u Rudého moře tak atraktivní.

Delfín Hurghada

Delfíni v Hurghadě

Útesy s delfíny v Hurghadě. Je těžké někomu slíbit, že v daný potápěčský den určitě potká delfíny. Jsou to inteligentní mořští savci, kteří buď budou chtít k potápěčům připlavat, nebo se raději vzdálí. V Hurghadě oblíbené výlety „za delfíny“ bohužel často tyto živočichy vyplaší. Zvuk lodních motorů a spousta lidí plovoucích na hladině přinutí delfíny ke změně místa. Útesy, kde máme větší šanci se potápět s delfíny, jsou Shaab El Erg, El Fanous, Abu Galawa nebo Abu Nugar. Nedá se říci, že nemáme možnost plavat s delfíny na jiných útesech – jsou to zvířata, která cestují na velké vzdálenosti a potkat je je možné na jakémkoli útesu v Hurghadě.

Želva Hurghada

Želvy v Hurghadě

Místa s výskytem želv. V Hurghadě je několik útesů, kde je větší šance na setkání s těmito vodními plazy. Torfa Ben El Gebel a Shaab Sabina - nacházející se mezi Malým a Velkým Giftunem, Police Station a Erg Somaya (nachází se u Small Giftun) - na těchto útesech, zejména při driftovém potápění, máme šanci želvy potkat. Při stacionárních ponorech se s těmito živočichy poměrně často setkáváme u útesu El Fanadir.

Různorodí mořští živočichové

Útesy v Hurghadě osídlené murénami, chobotnicemi a perutýny. Tito živočichové mají rádi především kamenitá místa se spoustou děr a jeskyněk, kde se mohou přes den schovat. Takovým útesem v Hurghadě je El Fanadir. Na první pohled to sice není nijak velkolepý útes, ale potápěče rozhodně dokáže překvapit různými druhy murén, velkým množstvím chobotnic (a dalších hlavonožců, jako jsou olihně a sépie), také perutýnů a mnohým dalším.

Mohlo by Vás zajímat: