Kurz potápění OWD Hurghada PADI OWD - naučte se potápět 

Pokud se chcete naučit potápět, rádi bychom Vám představili základní kurz potápění PADI OWD (Open Water Diver), po kterém získáte certifikát opravňující Vás k potápění s partnerem na otevřených vodách do hloubky 18 metrů po celém světě. Potápěčský kurz probíhá v Hurghadě. Kurz mohou absolvovat i děti od věku 10-ti let (s hloubkovým omezením 12 metrů).

Během kurzu potápění projdete školením použití potápěčské výstroje a nácvikem dovedností, které jsou potřebné pro bezpečné rekreační potápění. Pro přihlášení se do kurzu potřebujete umět plavat, být v dobrém zdravotním stavu, pak už jen chuť učit se nové věci a touhu poznat svět pod vodní hladinou.

Vstupní požadavky:  

věk 15 let, jako Junior Open Water Diver 10 let, dobrý zdravotní stav, je třeba umět plavat

Jak probíhá kurz potápění PADI OWD

Kurz se skládá ze tří modulů: výuka teorie, nácvik v kontrolovaných podmínkách, ponory na volné vodě. Vše probíhá v Hurghadě. Kurz OWD obvykle trvá 3 až 4 dny.

1. Samostudium a výuka teorie:

Student kurzu OWD shlédne instruktážní film, popisující nezbytné znalosti a ukazující potřebné dovednosti. Dále je potřeba prostudovat učebnici ke kurzu. Film i kniha jsou k dispozici v českém jazyce. Poté jsou společně s instruktorem probírány a ověřovány získané vědomosti. Teoretická část kurzu je zakončena testem. Samostudium teorie přes internet E-learning může kurz o jeden den zkrátit.

2. Trénink v kontrolovaných podmínkách:

Ještě před skutečnými ponory na volné vodě student společně s instruktorem trénuje v bazéně nebo v moři v podmínkách podobných bazénu základní dovednosti a návyky potřebné pro potápění. Student se naučí sestavit a obsluhovat potápěčskou výstroj, dále projde výcvikem, který mu umožní nabýt dovednosti pro bezpečné potápění. Z prováděných cviků zmiňujeme například: očištění masky pod vodou bez nutnosti vynoření se, kontrola vztlaku a také nácvik toho, jak se zachovat v různých situacích, které mohou pod vodou nastat.

3. Ponory na volné vodě:

Další částí kurzu je výcvik na volné vodě, to znamená, že student absolvuje 4 ponory, které se odbývají z lodi na útesech v okolí Hurghady. Na volné vodě se rovněž opakují některá cvičení prováděná v kontorlovaných podmínkách.

Orientační časový rozvrh kurzu PADI OWD v Hurghadě

1. a eventuálně 2. den (v potápěčském centru)
8:30 - 11:00 shlédnutí instruktážního filmu, práce s učebnicí společně s instruktorem, výklad teorie
11:00 - 13:00 příprava potápěčské výstroje, instruktáž k výcviku v kontrolovaných podmínkách (zásady bezpečnosti, potápěčské signály, vysvětlení cviků)
13:00 - 16:00 výcvik v kontrolovaných podmínkách (v bazéně nebo mělké vodě v moři)
3. a 4. den (na lodi)
8:00 - 16:00 dva výcvikové ponory na volné vodě z lodi

Cena kurzu PADI OWD

Cena kurzu PADI OWD 290 Eur zahrnuje:

  • 4 dny kurzu s českým instruktorem
  • vypůjčení kompletní potápěčské výstroje včetně potápěčského počítače
  • loogbook (knížka na zapisování ponorů)

Dopácí se za učebici a certifikát PADI, volitelně oběd na lodi (viz ceník).

PADI Certifikát PADI, který obdržíte po absolvování kurzu potápění, je mezinárodně a doživotně platný. Příplatek za certifikát PADI + učebnici PADI ke všem kurzům je 90 EUR. V případě, že neexistuje česká verze učebnice a nebudete mít zájem o učebnici v jiném dostupném jazyce, doplácí se pouze za certifikát 60 EUR, toto se týká některých specializací.
 
Kurzy potápění probíhají celoročně a jsou vedené individuálně a v českém jazyce.
  
kurz potápění OWD Hurghada

  Kurz PADI Scuba Diver

Pokud máte na potápění jen 2 dny času, můžete se zúčastnit části kurzu OWD a stát se Scuba Diverem, což Vás opravňuje k potápění do max. 12 metrů s potápěčským profesionálem (s PADI Divemasterem nebo Instruktorem).
 

Základní kurz potápění v Hurghadě

  Zkušební ponor

Ještě než se rozhodnete pro kurz, můžete si potápění vyzkoušet >>