Většina z nás ví, že delfíni jsou savci, kteří potřebují dýchat, to znamená, že musí v pravidelných intervalech vyplouvat na hladinu, aby se nadechli. Frekvence dýchání závisí na jejich aktivitě, například pokud rychle plavou, musí se nadechovat častěji.

DelfíniTakže otázka je, jak mohou delfíni spát a při tom stále dýchat? Tito obdivuhodní živočichové jsou schopni spát pouze „napůl“, spí jen jedna polovina jejich mozku. Obvykle zůstává jedno oko otevřené a druhé zavřené, což jim pomáhá mít se na pozoru před jinými predátory. Delfín je živočich společenský a žije ve stádech. Pokud delfíni spí, drží se blízko pohromadě a společně pomalu plavou ve velkých kruzích, jejich fyzická aktivita je minimalizována, zpomalí se srdeční činnost a vypínají se nepotřebné vnitřní procesy. Několik zcela probuzených delfínů stále hlídkuje okolo stáda. Každých několik minut stádo vyplouvá, aby se jejich dýchací otvor na vrcholku hlavy dostal nad hladinu. To se děje v ranních a brzkých odpoledních hodinách a trvá průměrně šest hodin. V tu dobu také matky krmí mláďata. Delfíni se po čas spánku drží v malé hloubce, na mělkých lokalitách, takže lidé vyplouvající na moře mohou velmi často takové chování delfínů pozorovat.

Delfíni žijí také u útesů v okolí Hurghády, vyskytuje se zde zejména Tursiops aduncus (Indo-Pacific Bottlenose Dolphin). Najdeme tu útesy označované jako „dolphin house“ – Shaab El Erg, El Fanous a také Abu Nugar, jedná se o větší útesy s mělkým písečným platem a lagunami. Právě takové lokality jsou pro spící delfíny vhodné. Na jaře tohoto roku (2013) byly útesy Shaab El Erg a El Fanous nepřístupné pro všechny lodě jak s potápěči tak se šnorchlaři, právě kvůli ochraně delfínů proto, aby jejich populace byla i nadále v blízkosti Hurghady zachována.

Organizace HEPCA (Hurghada Environmental Protection and Conservation Association) vydala pravidla týkající se ochrany delfínů v Rudém moři. Jak se mají ti, co se chtějí k delfínům přiblížit, chovat, aby se zabránilo jejich rušení a pronásledování?
 

Pravidla pro kapitány lodí:

- Vždy zachovávejte minimální vzdálenost 30m od delfínů

- Přibližujte se k delfínům na otevřené vodě opatrně a souběžně se směrem, kterým plavou

- Pokud uvidíte delfíny, jeďte pomalu maximální rychlostí 4 uzly nebo 7 km za hodinu, přizpůsobte rychlost
  nejpomalejšímu delfínovi. Nikdy nezrychlujte, neplujte zpátečkou nebo neměňte náhle směr

- Pokud se delfíni přiblíží vašemu plavidlu, zařaďte neutrál

- Pokud se delfíni otáčejí, neměňte náhle směr

- NIKDY nehoňte, nepronásledujte, neobkličujte nebo nerozdělujte skupinu delfínů. Vždy nechte živočichům
  „únikovou cestu“

- NIKDY nepronásledujte delfíny uvnitř lagun a oblastí, kde odpočívají, a udržujte bezpečnou vzdálenost
  od útesu. Použijte okamžitě kotvící lana na připravených místech ke kotvení

- Vyvarujte se zvukům. Nekřičte, nepískejte, neužívejte klaksony nebo nepouštějte hudbu

- Buďte pozorní k projevům strádání (např. vyhýbání se, plácání ocasem o hladinu), pokud to uvidíte, opusťte
  oblast velmi nízkou rychlostí

- Pokud jsou přítomná mláďata, vždy buďte obzvláště pozorní


Pravidla pro plavce:

- Všichni plavci MUSÍ mít ploutve, masku, šnorchl a plovací vestu

- Vstupujte opatrně do vody, bez skoků nebo nadměrného cákání

- Pokud jste ve vodě, buďte vždy tiší a plavte klidně používajíc pouze ploutve

- Vždy plavte po straně (souběžně) se stádem a nikdy se nezanořujte

- Nehoňte delfíny. Nechte je přiblížit se a rozhodnout se jak se k vám zachovají

- Použití skútrů, pokud plavete blízko delfínů, je přísně zakázáno

- Vyhněte se hlasitým zvukům (křiku a pískání)

- Pamatujte, že dotýkání se delfínů je přísně zakázáno. Riziko přenosu nemocí je velmi vysoké

- NIKDY nevhazujte odpadky do moře

- NIKDY nekrmte zvířata

  
Nemáme tu sice výslovně pravidla pro potápěče, ale ta jsou v podstatě stejná jako pro plavce. Pokud budou pravidla dodržována, můžeme se těšit, že i v budoucnu se s těmito obdivuhodnými divokými živočichy setkáme pod vodou. A ne vždy to musí být delfíni spící.

Prohlédněte si fotografie delfínů z Hurghady.
Další informace také na:
http://www.hepca.org/research/projects/dolphin-red-sea-watching-expedition
http://www.hepca.org/conservation/projects/protecting-wild-dolphins
 

Mohlo by Vás zajímat: