O vraku

Belina (někdy též Balena) je vrak malé ocelové lodi, který se nachází nedaleko pobřeží v přístavišti Marina Sports Club v Hurghadě. Loď sloužila pro transport vybavení nebo též jako safari loď. Vrak lodi leží v hloubce 9 metrů a dosahuje téměř na hladinu. Loď je přibližně 40 metrů dlouhá a 7 metrů široká. Loď byla postavena v roce 1952 a potopila se v roce 2001. O tom, jak se potopila, není mnoho známo, příčinou byl pravděpodobně požár. Vrak je ovšem velmi dobře zachovalý. Nyní slouží mimo jiné k vázání lan lodí dlouhodobě kotvících v přístavišti.

Belina - Čtverzubec Belina - kreveta mramorovaná Belina - Klunatky
Čtverzubec hvězdnatý (Giant puffer) Kreveta mramorovaná (Marble shrimp) Klunatky zlatopruhé (Spotted shrimpfish)

Co můžeme na vraku vidět

Ačkoli viditelnost není obvykle příliš dobrá, ponor na vrak stojí za to uskutečnit. Překypuje totiž životem, je hojně porostlý měkkými koráli, zejména červenými laločníky, houbami, ale i vodními rostlinami. Najdeme zde množství masivních nahožábrých plžů, zejména Hvězdnatek čtyřbarevných, kouzelných nebo kroužkovitých. Okolo pluje velké hejno mladých barakud a uvnitř se schovávají netopýrníci (batfish). Pod vrakem leží trnuchy modroskvrnné, perutýni, hejna mladých plotosů (catfish) a občas narazíte i na sépii. Najdeme tu množství čtverzubců (puffer) a havýšů (boxfish) od mladých rybek až po dospělé. Výhodou je, že rybky nikam neutíkají, protože jejich domovem je právě vrak. Belina Vás vždy něčím zajímavým překvapí. Nalezli jsme tu například Sametovce hřebenitého (Crested velvetfish), Klunatky zlatopruhé (Spotted shrimpfish) nebo Krevetu mramorovanou (Marble shrimp) a také mořského koníka (Seahorse) skrývajícího se mezi lany.

Belina - havýš Belina - malý havýš
Havýš žlutohnědý (Yellow boxfish - child) Havýš žlutohnědý (Yellow boxfish - baby)
Balena - plž hvězdnatka Balena - plži
Hvězdnatka čtyřbarevná (Pyjama slug) Hvězdnatky kouzelné (Cute risbecia)

Jak se na vraku potápíme

Naše potápěčská loď je uvázaná přímo k vraku lodi Belina (či Balena). Zanořujeme se hned po vstupu do vody, klesáme nade dno a podplouváme pod naší lodí. Doplouváme k lodnímu šroubu vraku. Vrak sedí na dně velice mírně nakloněný na pravobok, příď lodi míří směrem ke břehu. Začínáme kroužit kolem vraku, obvykle začínáme od pravoboku, kde je stín. Díky tomu se tu však skrývá množství různých živočichů, perutýnů, barakud atd. Doplouváme k na dně ležícímu "zlomenému stěžni", nahlížíme do ježovek, zda neuvidíme mezi ostny krevety mramorované. Pak pokračujeme před příď. Zde najdeme malé "smetiště", rozbité dlaždice a jízdní kolo. Vracíme se zpět k vraku a pokračujeme k zádi, při tom hledáme nahožábré plže a pozorujeme čtverzubce a havýše. Další okruhy můžeme udělat na čím dál tím menší hloubce a při tom nahlížet do oken vraku. Je třeba dát pozor, hlavně na malé hloubce, na lana navázaná k vraku. Vzhledem k tomu, že vrak není příliš velký, není třeba spěchat. U vraku nejsou silné proudy.

Při tomto ponoru si dejte dobrý pozor, abyste ploutvemi nevířili sediment na dně. V tomto případě to není hrubý písek, jako u korálových útesů, ale jemný kal, který se snadno rozvíří, což výrazně zhorší viditelnost!

Vzhledem k tomu, že je vrak v malé hloubce, mohou se na něm potápět i potápěči s licencí OWD. Vrak lze využít i pro specializaci Wreck Diver, v rámci tohoto kurzu potápění možné opatrně vplout dovnitř vraku a proplout centrální pasáží, která zaujímá přibližně dvě třetiny vraku. Je však třeba dávat velký pozor na ostré předměty, ježovky sídlící na vraku a také perutýny. Vstup není snadný.

Obvykle je ponor na tento vrak organizován jako třetí ponor na konci potápěčského dne. Ponor je vhodný pro všechny úrovně potápěčů i pro šnorchlaře. A hlavně ho můžeme doporučit pro podvodní fotografy, ryby se drží u vraku a nikam neutíkají. A najdete tu opravdu zajímavé živočichy.

Zde nejdete plánek vraku Belina.

 

Mohlo by Vás zajímat: