Přečtěte si o tom, jak kotví lodi u korálových útesů v Hurghadě, aniž by tím ničily korálové útesy a co je třeba vzít v úvahu, aby potápění z lodi bylo bezpečné.

Potápěčská loď HurghadaKotvení potápěčských lodí u korálových útesů v Hurghadě

Potápěčské lodi mají u útesů v okolí Hurghady připravená kotviště - stabilně upevněná kotevní lana. To platí i pro další egyptská letoviska u Rudého moře. Již mnoho let je zakázáno vyhazovat kotvy, což zabraňuje ničení korálových útesů. Místa ke kotvení se obvykle nacházejí na jižních stranách útesů a to z toho důvodu, že tu většinou vane vítr od severu. Lodi, které připlouvají, uvazují svá lana ke stálým lanům upevněným v útesu. Vítr, proud i vlny táhnou zakotvenou potápěčskou loď od útesu a díky tomu může na takovýchto lanách stát. Protože je množství připravených kotevních lan omezené, přivazují se další lodě k lodi, která na útesu zakotvila před nimi. A tak se vytvářejí “řetězy” několika vedle sebe stojících lodí. Čím dříve potápěčské centrum z Hurghady vyjíždí, tím je větší šance, že loď zakotví na výhodném místě těsně vedle korálového útesu. Díky tomu jsou atraktivnější i ponory a není třeba ztrácet čas plaváním k útesu.

Plavání pod potápěčskými loděmi

Rozhodně Vám nedoporučujeme přibližovat se k lodnímu šroubu potápěčské lodi a to i v případě, že je loď zakotvená a šroub nepracuje. Pokud jsme pod vodou, během ponoru nemáme příliš představu o tom, jak se mění podmínky na hladině, co se týče počasí. Může se stát, že vítr náhle změní směr a z toho důvodu je nutné, aby loď rychle odplula od útesu. Pokud z nějakých důvodů musíte během ponoru podplouvat pod loděmi, zůstaňte v hloubce alespoň 5-6 metrů nebo hlouběji. Tak i v případě, že začne loď manévrovat, budou potápěči v bezpečí.

Zanořování a vynořování se u korálových útesů

Nejbezpečnější je se zanořovat a vynořovat mezi útesem a první potápěčskou lodí, zakotvenou nejblíž k útesu. V tom prostoru nebude manévrovat žádná loď. Jestliže se z nějakého důvodu musíme vynořit mimo tento prostor, na otevřeném moři dále od útesu, je doporučeno vystřelit bóji, která signalizuje lodím, že jsou pod vodou potápěči, kteří se chtějí vynořit.

Bezpečnostní zásady na potápěčských lodích

Základní zásada bezpečnosti - nikdy nevstupujeme do vody (na potápění, šnorchlování nebo plavání), pokud běží motor a výstupové žebříky jsou vytažené na palubu. Výjimkou může být jedině driftový (proudový) ponor z nezakotvené lodi, ale kapitán ke skoku do vody musí dát nejprve pokyn (motor běží, ale šroub se netočí, loď nemůže v tu chvíli manévrovat). Pokud končíme ponor a vidíme, že lodi mají vytažené žebříky (nejsou spuštěné do vody) a slyšíme zvuk motorů (šrouby lodí se ještě nemusí točit), chováme se velmi opatrně - lodě se v jakémkoli momentu mohou rozjet, vynořujeme se s bezpečným odstupem. Po vynoření se na hladinu se řídíme pokyny posádky, zda je možné připlavat k lodi nebo musíme chvíli počkat u útesu.

Označení potápěčských lodí

Dobrá potápěčská centra v Hurghadě spouštějí pod vodu lano s logem potápěčského centra. Díky tomu mohou potápěči svou loď poznat. Pokud jdete z lodi šnorchlovat nebo plavat, je dobré si zapamatovat jméno lodi či název potápěčského centra - budete vědět, na jakou loď se vrátit, pokud během Vašeho pozorování korálového útesu přijedou a zakotví další lodě. Potápění z lodi v Hurghadě patří mezi nejpříjemější a nejatraktivnější a potápěči jsou povinni znát zásady, které jim zaručí bezpečí.

Mohlo by Vás zajímat: